Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Alapfokú Táncművészeti Intézmények képes leírás - Balett.tlap.hu
részletek »

Alapfokú Táncművészeti Intézmények - Balett.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: balett.tlap.hu » Alapfokú Táncművészeti Intézmények
Keresés
Találatok száma - 8 db
Budapest - Alapfokú Művészeti Iskola

Budapest - Alapfokú Művészeti Iskola

Az alapfokú képzés célja a tánc és a zene eszközeivel történő személyiségfejlesztés. Az alapfokú iskolában nincs felvételi, mindenkit egyforma szeretettel várunk és tanítunk. Itt a tánc, a zene kommunikációs, kapcsolatteremtő eszköz, mely által az ember saját magával, társaival és környezetével teremt harmóniát.

Budapest - Madách Musical Alapfokú Oktatás

Budapest - Madách Musical Alapfokú Oktatás

lapfokú művészeti oktatás - 6 éves képzés Az alapfokú művészeti képzés 1-2-3. évfolyamában a növendékek hetente háromszor, alkalmanként 2 x 60 percben vesznek részt táncórákon. Az első óra mindig balett, a második óra pedig váltakozva néptánc, modern tánc és musicaltánc. A 4-5-6. évfolyamban a néptáncot felváltja az amerikai sztepp tanulása.

Csengele - Alapfokú Művészeti Iskola

Csengele - Alapfokú Művészeti Iskola

2004. szeptember 1-től ismét új fenntartói formát választottak, melyet gazdasági okok tettek szükségessé. Az iskola fenntartója a Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány lett, szerkezetében és nevelő- oktató munkájában változás nem történt. Az iskola tanulói a megszokott versenyekre, találkozókra minden évben eljutottak, külföldi útjuk volt még Horvátországba és Csehországba is. Iskolatörténetünk eddig eltelt rövid szakaszában is voltak változtatások, amelyeket társadalmunk politikai, gazdasági változásai tettek szükségessé. Reményeink szerint - bármilyen működtetési változásokat is kell még az évek folyamán eszközölni - a lényeg nem fog változni: mindaz a szép, és jó információ, tudás jusson el a csengelei gyerekekhez, amellyel ők többek, gazdagabbak lehetnek, figyelmük az emberi és természeti környezet esztétikumára, szépségére irányulhat. Mindez a 'csoda' azonban nem valósulhatna meg, ha nincs Sánta Ferenc polgármester úr, a képviselő-testület, Heim Géza igazgató úr és a tantestület, akik minden lehető támogatást, együttműködést biztosítanak a művészetoktatóknak.

Kazincbarcika - Kodály Zoltán Művészetoktatási Intézmény

Kazincbarcika - Kodály Zoltán Művészetoktatási Intézmény

A táncok királynője, olyan technikák összessége, mely szabályaival az összes tánctípus alapját képezi. Több évszázad alatt alakult ki, csiszolódott. Ma már egyetlen tánc sem képzelhető el balett alapok nélkül. Azok a gyerekek , akik balett alapokat kapnak, nagyobb korukban képesek lesznek bármilyen tánc elsajátítására.

Miskolc - Premier Művészeti Intézmény

Miskolc - Premier Művészeti Intézmény

Az alapfokú művészetoktatás követelményei, és a tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

Paks - Pro Artis Művészetoktatási Intézmény

Paks - Pro Artis Művészetoktatási Intézmény

Ma a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 31 tanár tanít 649 növendéket, három művészeti ágban, 14 tanszakon és 22 hangszeren. Az iskolában a növendékek 7 állandó művészeti csoportban muzsikálhatnak, táncolhatnak, és csillogtathatják színészi képességeiket.

Sárospatak - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Sárospatak - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskolánkban 2008. februárjától lehetőség nyílt arra, hogy iskolarendszerben tanulhassanak az érdeklődő gyerekek klasszikus balettet. Nagy kuriózumnak számít a tanszak elindítása, mert Sárospatak és környékén eddig sehol nem volt iskolarendszerű balett oktatás. A nagyszámú jelentkezés hatására két osztállyal kezdődött meg a munka februárban. A kisebb csoportba óvodáskorú és alsó tagozatos gyerekek, míg a nagyobb csoportba felső tagozatos és középiskolás diákok járnak.

Tiszanagyfalu - Andrássy Katinka Művészetoktatási Intézmény

Tiszanagyfalu - Andrássy Katinka Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény 2001 szeptemberében kezdte meg működését: Zeneművészeti, Táncművészeti, Képző-és Iparművészeti valamint Színművészeti-bábművészeti ágak indításával. Az intézmény feladata az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, a zenei, képző -és iparművészeti, tánc-, színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatűr hangszeres zenélésre, táncra, képző -és iparművészeti ismeretekre, színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra.

Tuti menü